Lapperre

Lapperre

De wondere wereld van horen en geluid

Het verhaal

Iemand bij wie een gehoorprobleem is vastgesteld doet er gemiddeld 5 à 7 jaar over om zich een hoortoestel aan te schaffen. De uitdaging van Lapperre is dan ook om prospecten te begeleiden tijdens die lange customer journey en, eenmaal klant, hen te bevestigen in hun keuze en te wijzen op het belang opvolging en begeleiding.

Onze aanpak

Begin 2014 vormen we Sonar (ex-Lapperre Magazine), waarin de nadruk op de producten en de expertise van de ‘Belgische nummer 1 in hoortoestellen’ lag, om tot een blad waarin beleving, herkenning en community-building centraal staan.
Verhalen, zowel voor prospecten als klanten, voeren de boventoon. We staan stil bij de wondere wereld van geluid (en stilte). Hoe kun je je gehoor beschermen (want gehoorbeschadiging is onomkeerbaar)? Welke oplossingen biedt Lapperre? Wat vinden klanten zelf? En wat kan een hoortoestel betekenen in termen van levenskwaliteit?

Het resultaat

Een driemaandelijks klantenmagazine opgebouwd rond drie bladpijlers: oor te luister (sensibileren/preventie), beter horen (expertise) en laat je horen (getuigenissen/communitybuilding), aangevuld met een e-magazine voor prospecten. Daarin ligt de nadruk veeleer op preventie/sensibiliseren en expertise. Het e-magazine kan worden gepersonaliseerd of gesegmenteerd op basis van de customer journey.