Tips voor een geslaagde brainstorm met uw team

Een brainstorm onder collega’s levert de meest innovatieve ideeën op, maar dat is helaas niet altijd het geval. Er komt veel bij kijken en er zijn enkele valkuilen, zoals het ontbreken van een goede structuur. Hieronder leest u wat de meest voorkomende fouten zijn, samen met de juiste oplossing om elkaars creativiteit te stimuleren. Succes gegarandeerd!

Het is om te beginnen heel belangrijk om alle deelnemers bij het begin van de brainstormsessie te wijzen op de spelregels. “In elke groep zijn er bijvoorbeeld collega’s die andere ideeën meteen in twijfel trekken, of zelfs neersabelen”, weet Vincent De Coninck, Master in Idea & Innovation Management en ex-stagiair bij Bold & pepper. “Tijdens de fase waarin ideeën gegenereerd worden, helemaal aan het begin van elke brainstorm, bestaan er nochtans geen goede of slechte ideeën. Elk idee is op dat moment evenwaardig en kan worden gekoppeld aan andere ideeën. Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit in deze fase.”

 

Veelgemaakte fouten…

  1. Mijn idee is het beste idee
  2. Andere ideeën meteen beoordelen/veroordelen
  3. Zich te snel vastpinnen op één bepaald idee
  4. Weinig tijd vrijmaken voor een brainstorm
  5. Het ontbreken van structuur in een brainstormsessie

 

…en hoe u ze kan voorkomen

  1. Sta open voor andere ideeën
  2. Stel uw oordeel uit en bouw verder op andere ideeën
  3. Genereer zoveel mogelijk ideeën, blijf niet vasthangen aan één idee
  4. Plan voldoende tijd in voor een brainstormsessie: minstens twee uur
  5. Zorg voor een gestructureerde brainstormsessie: energizers (opwarmers), duidelijke vraagstelling, divergentiefase (ideeën genereren), convergentiefase (ideeën selecteren en groeperen) en pitch de beste ideeën

 

Extra tip!

Schakel een facilitator in

Om af te sluiten nog een extra tip van Vincent De Coninck (Bachelor in Idea & Innovation Management, ex-stagiair bij Bold & pepper): stel iemand aan als facilitator om de brainstormsessie in goede banen te leiden. Een goede facilitator zorgt voor een open, constructieve sfeer, en laat alle deelnemers aan bod komen. Hij of zij stimuleert ook de (creatieve) denkvermogens van de deelnemers. 

 

Lees hier de andere verhalen uit onze reeks over creativiteit / innovatie:

3 ideeën om creativiteit op de werkvloer te stimuleren

Het brein achter uw brainstorm? De facilitator!

6 technieken om uw brainstorm te boosten

Brainstormen is ook… de beste ideeën selecteren

Pascal Mageren
Pascal
Mageren
Editorial Project Manager